...

Deze bewering is niet op haar plaats want de personen die het financieel minder breed hebben zijn al super beschermd (regeling derde betaler, voorkeursterugbetaling, maximumfactuur - MAF, OCMW) en ze kunnen genieten van gratis zorg waarvoor de mutualiteiten schaamteloos publiciteit mogen maken (deze gratis zorg richt zich overigens tot de hele bevolking - Wit-Gele Kruis, Socialistische thuisverpleging, wijkgezondheidscentra). Heel wat artsen, naast de artsen die zich ostentatief opwerpen als arts voor de armen zonder zelf arm te zijn, verzorgen deze patiënten al gratis (niemand heeft het monopolie op menslievendheid). De armen zouden nog kunnen hebben genoten van gratis geneesmiddelenmonsters ware het niet dat de overheden dit hebben verboden. In feite hebben mensen vaak vooral schrik van de kosten die het gevolg zijn van een consultatie (bijkomende onderzoeken) en van het feit dat er geen terugweg meer is uit hun ziekte. Tal van artsen kunnen u vertellen dat ze dagelijks bij patiënten worden geroepen die dan plots vaststellen dat ze niet kunnen betalen. Vervolgens stappen die patiënten naar een volgende arts met eenzelfde scenario. Of ze bieden u een kleefbriefje aan dat niet overeenstemt met de patiëntencategorie waar ze bij horen. Artsen die op huisbezoek gaan bij deze patiënten kunnen u ook vertellen dat zij daar hifi torens en enorme plasma tv-schermen zien staan die zij zich zelf niet kunnen veroorloven. Ligt het probleem dan niet ergens anders? De mutualiteiten bieden geen buurtdiensten meer aan. Hun kantoren (het ene voor deze, het andere voor gene mutualiteit, terwijl beiden soms tot dezelfde politieke kleur behoorden....), die ze nogal pompeus als "permanentie" omschreven maar die hooguit twee keer twee uur per week open waren, zijn verdwenen. Zelfs de allerarmste patiënten moeten over een bankrekening beschikken om terugbetaald te kunnen worden. Dit alles is noch gratis noch administratief eenvoudig. Zou het in deze omstandigheden niet gemakkelijker zijn om op één enkele plek bij het RIZIV de terugbetalingen uit te voeren? Die mogelijkheid bestaat maar ze kende weinig succes toen aan de ziekenfondsloketten nog aan lokale dienstverlening werd gedaan. Maar dat is nu niet meer het geval! Een andere mogelijke reden waarom mensen laattijdig komen consulteren is omdat ze hun vertrouwen in de confidentialiteit van hun gegevens verliezen. Het werken in groepsverband, het uitwisselen van gegevens, het bijeenbrengen van sommige van die gegevens, de informatiestromen zetten patiënten aan het twijfelen. Natuurlijk zijn zij bereid om heel wat over hun gezondheidstoestand te vertellen maar het hangt af aan wie. En wat. Als mannen zich de moeite getroosten om van apotheek te veranderen om hun Viagra op te halen, dan is dat om te vermijden dat hun huisapotheker ervan op de hoogte zou zijn. Het is lang niet altijd een kwestie van opportuniteit. De patiënt wil gewoonweg niet dat zijn arts of apotheker zou te weten komen dat hij hem ontrouw is geweest. De mutualiteiten slaan wegen in die ze zelf hebben uitgestippeld, zonder zelfs maar te hebben geluisterd naar de patiënten die ze beweren te verdedigen. De BVAS stelt zich vragen over wat er nog overblijft van het nut van de mutualiteiten.