...

DE LHV stuurde bestuurslid en huisarts Carin Littooy naar de Commissie om de bezorgdheid van de LHV over het wetsvoorstel uit te leggen. De LHV vreest dat door het wetsvoorstel zorgverleners veel kostbare tijd gaan verliezen met een nodeloos ingewikkeld proces.Toestemming, toestemming, toestemming,... De onuitvoerbaarheid van het voorstel zou vooral te wijten zijn aan een amendement dat het begrip 'gespecifieerde toestemming' invoerde. De LHV voert aan dat de patiënten nu wel "zeer veel toestemming" moeten geven - de toestemming gaat erg tot in het detail, waarbij de patiënt telkens weer zijn antwoord moet duidelijk maken. Niemand ziet door de bomen het bos nog, luidt het verdict. De zorgverlener moet de patiënt voor uiteenlopende situaties en voor verschillende groepen van zorgverleners waartussen gegevensuitwisseling kan plaatsvinden, telkens opnieuw om toestemming vragen. En wanneer de patiënt later bij een andere zorgverlener terechtkomt, dan moet die vóór de raadpleging weer eens de toestemming vragen - al had de patiënt die in principe al verleend. "Als huisartsen hechten wij zeer aan ons beroepsgeheim. Het is cruciaal dat patiënten weten dat wat zij ons toevertrouwen, bij ons veilig is", stelt dr. Littooij om te onderstrepen dat het uitwisselen van informatie in de gezondheidszorg voor de LHV wettelijk goed verankerd moet zijn. Maar de tijd die hiermee verloren gaat, kan de arts niet meer besteden aan de zorg voor zijn patiënt, luidt het. Het LHV stelt voor dat er een patiëntenportaal komt waar patiënten on-line hun toestemmingen kunnen registreren, bijhouden en inkijken. Die autorisatie moet van toepassing zijn op alle systemen die zorgverleners gebruiken om gegevens uit te wisselen. De boodschap is misschien wel overgekomen. De voorzitter van de Eerste Kamercommissie VWS schreef prompt een brief naar de Nederlandse volksgezondheidsminister Edith Schippers om te vragen of ze de effecten van de amendementen wil becijferen, en de 'regeldrukeffecten' van het wetsvoorstel op die manier wil herbeoordelen.