...

In Brussel loopt al enige tijd een project om de Nederlandstalige en de Franstalige wachtposten samen te laten smelten. Er zou een tweetalige wachtpost komen in de vijfhoek (naast een aantal andere satellietwachtposten waar geen tweetaligheid is verzekerd). En vanuit de centrale wachtpost zou er ook een tweetalige rijdende wachtdienst georganiseerd worden. Op de bijzondere algemene vergadering van de Brusselse Huisartsen Kring (BHAK) van vrijdag 28 november sprak een meerderheid van de leden (bijna 55%) zich uit vóór de samenwerking. Omdat het Riziv het project subsidieert, was er evenwel een extra stemronde nodig met enkel de artsen die aan de wachtdienst deelnemen. Het Riziv eist bovendien dat het voorstel brede steun krijgt, wat inhoudt dat er hooguit 30% tegenstemmen mogen zijn. Maar tijdens de tweede stemronde stemde goed 48% tegen. Het voorstel tot samenwerking haalde het dus niet. Het kringbestuur beraadt zich nu of en hoe er verder onderhandeld moet worden met de Franstalige huisartsen. Pro en contra De Nederlandstalige voorstanders van de gezamenlijke bevolkingswacht geloven in de voordelen van samenwerking met Franstalige artsen. Zo zouden ze bij een samenwerking minder wachtdiensten moeten doen; een aantal artsen van de Franstalige huisartsenkring zou immers aan de tweetalige shifts deelnemen.De tegenstanders vrezen dan weer dat de feitelijke organisatie onvoldoende zekerheid biedt aan Nederlandstalige patiënten dat zij inderdaad hulp zullen krijgen van een Nederlandskundige huisarts. Bij een samengaan van de wachtposten komt ook de tewerkstelling van personeelsleden van de BHAK op de helling te staan. En het bestaande Nederlandstalige telesecretariaat voor Brusselse huisartsenpraktijken zou wellicht verdwijnen.Ten slotte zijn nogal wat BHAK-leden niet opgezet met het plan van de Franstalige kring om, op de plaats van de wachtposten, permanent dispensaria open te houden. Allochtone patiënten zonder huisarts kunnen hier altijd terecht, maar deze BHAK-artsen zijn van oordeel dat men de mensen beter kan doorverwijzen naar de gewone huisartsenpraktijken.