...

"Er bestaat een grote bezorgdheid over een tekort aan geneesmiddelen, zowel in België als in andere landen. Zaterdag hebben we een KB gepubliceerd dat ons toelaat een limiet in te stellen op de export in geval van onbeschikbaarheid, als het over essentiële medicijnen gaat, indien er haast mee gemoeid is. De groothandelaars-verdelers zijn verplicht eerst te leveren aan onze apotheken", legde de minister uit.In een mededeling licht de minister toe dat de export tijdelijk kan worden verboden via een lijst. Het verbod zal van toepassing zijn op geneesmiddelen die dringend en noodzakelijk zijn, een grote impact hebben op het leven van de patiënt en waarvan er geen andere vergunde geneesmiddelen met dezelfde therapeutische werking ter beschikking zijn. De onbeschikbaarheid van dergelijk geneesmiddel wordt in dat geval gecatalogiseerd door het Geneesmiddelenagentschap (FAGG) als 'waarschijnlijk' of 'zeker' gedurende minstens één maand.Vandenbroucke wil op deze manier paraat staan wanneer ook in ons land de druk op de geneesmiddelenvoorraad verder zou toenemen. "Het is onze verantwoordelijkheid om de garantie te bieden dat mensen hun behandeling met soms levensnoodzakelijke geneesmiddelen niet onderbroken wordt. Een tijdelijk exportverbod zal daartoe bijdragen", zegt de minister.Persbericht Belga