...

Deze keer lijkt twijfel uitgesloten. Onderzoekers van de universiteit van Columbia hebben namelijk een nauw verband vastgesteld tussen de hoeveelheid bacteriën aanwezig in de tandplak van 420 personen die gemiddeld 68 jaar oud waren en de evolutie gedurende drie jaar van atherosclerose. Dit verband gaat enkel op voor bepaalde bacteriën, de zogenaamde pathogene bacteriën die een rol spelen bij parodontitis, zoals Porphyromonas gingivalis.In die drie jaar kwam de verdikking van de vaatwand van de halsslagaders (echografische meting van atherosclerose) bij de personen met de meeste pathogene bacteriën indirect overeen met een verdubbeling van het risico op een cardiovasculair accident.De onderzoekers van Columbia dringen dan ook aan op een goede mondhygiëne en een betere aanpak van tandziekten, zoals gingivitis en parodontitis, ter voorkoming van ernstige cardiovasculaire problemen die de maatschappij veel geld kosten.Journal of the American Heart Association, 28 oktober 2013, doi: 10.1161/JAHA.113.000254, en communiqué van de universiteit van Columbia, 1 november 2013)