...

De vorsers hebben in de literatuur gezocht naar studies die het verband hebben geanalyseerd tussen diabetes en een hoge body mass index enerzijds en de incidentie van kanker anderzijds. Volgens de auteurs was 5,6% van de kankers die in 2012 werden gediagnosticeerd, toe te schrijven aan de gecombineerde effecten van diabetes en een hoge body mass index (onafhankelijke risicofactoren), wat overeenstemde met 792.600 nieuwe gevallen van kanker. 187.600 (24,5%) van de 766.000 gevallen van leverkanker en 121.700 (38,4%) van de 317.000 gevallen van endometriumkanker konden aan die risicofactoren worden toegeschreven. Nog altijd volgens de auteurs kon ongeveer 4,5% (626.900 gevallen) van alle onderzochte nieuwe kankers worden toegeschreven aan diabetes en/of een hoge BMI.Een hoge BMI veroorzaakte tweemaal meer gevallen van kanker dan diabetes: respectievelijk 544.300 en 280.100 gevallen. 26,1% van de met diabetes samenhangende gevallen van kanker (dus 77.000 nieuwe gevallen) en 31,9% van de met een hoge BMI samenhangende gevallen (174.040 nieuwe gevallen) konden worden toegeschreven aan een stijging van de prevalentie van die risicofactoren tussen 1980 en 2002. Het aantal gevallen van kanker dat kon worden toegeschreven aan diabetes en/of een hoge BMI, was bijna tweemaal hoger bij vrouwen (496.700 gevallen) dan bij mannen (295.900 gevallen).Pearson-Stuttard J. et al. Worldwide burden of cancer attributable to diabetes and high body-mass index: a comparative risk assessment . The Lancet Diabetes & Endocrinology. Gepubliceerd op 28 november 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30366-2. http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30366-2/fulltext