...

Uit het gesprek met de minister wordt duidelijk dat ook zij vindt dat de patiënt - zonder daartoe verplicht te worden - beter voor één vaste apotheker kies die hem en zijn geneesmiddelenpatroon kent. De minister is ook groot voorstander van een open en permanente communicatie en samenwerking tussen huisarts en apotheker, zeker als het gaat om het opvolgen van de therapietrouw. Uit het interview bleek bovendien ook duidelijk dat de minister de huidige stemmingmakerij rond de erelonen van de artsen niet kan waarderen. De overheid is bezig met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en eenzijdige uitlatingen zoals die van gezondheidseconoom Lieven Annemans rond de ereloonsupplementen zorgen ervoor dat de nu al erg fragiele besprekingen opnieuw naar 'af' moeten. Wenst u het interview nog eens te horen? Luister dan naar http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/niet-behandelen-omdat-pati%C3%ABnt-geen-eenpersoonskamer-kiest-kan-niet