...

"We zijn hier verenigd rond dezelfde doelstelling", stelde de minister naar aanleiding van de naamswijziging naar Roularta HealthCare op 17 december: "Een betaalbaar, duurzaam en toegankelijk zorgsysteem. Iedereen hier aanwezig heeft daarin een rol te spelen: als patiënt, als zorgverstrekker, als uitgever van een medisch vakblad en als vertegenwoordiger van de farma-industrie." Eerbetoon aan 'de Apotheker' "We zijn hier op uitnodiging van uitgever Roularta HealthCare", stak De Block van wal. "Ik zal dus uit beleefdheid beginnen met een woordje over de medische pers (gelach). Dankzij mijn jarenlange ervaring als huisarts, weet ik perfect hoe belangrijk dit communicatiekanaal is. Toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg begint met goed geïnformeerde zorgverstrekkers. Als arts moet je niet alleen op de hoogte blijven van de wetenschappelijke innovatie, maar ook van alles wat reilt en zeilt in de sector. Het is dan ook een geruststelling om te kunnen rekenen op gespecialiseerde journalisten zoals die van Artsenkrant of van De Apotheker, die voor ons de vinger aan de pols houden. Het mag gezegd worden: de medische pers in ons land levert kwaliteit en dat moet blijven voortduren!" Verder benadrukte de minister de fundamentele rol van de farma-industrie in de brede zin - zowel op het vlak van de gezondheid als economisch. De sector stelt immers 400.000 personen te werk, van wie 32.000 rechtstreeks in de geneesmiddelenindustrie, en draait een omzet van 34 miljard euro (2013). België is de derde uitvoerder van geneesmiddelen in Europa, na Zwitserland en Ierland. "België als kenniscentrum is ons credo, aangezien 29 van de 30 grote farmagroepen in ons land aanwezig zijn. We mogen niet toestaan dat die situatie achteruitgaat, maar tegelijk kunnen we niet eindeloos geld blijven pompen in deze industrie", benadrukte De Block. Als liberaal is ze er voorstander van om de concurrentie maximaal te laten spelen op de off-patent markt. De besparingen die dat oplevert, moeten marges creëren voor innoverende nieuwe producten. Laagste prijs "Een voorwaarde om vooruit te geraken in de huidige context van besparingen is dat alle betrokkenen een open en constructieve houding aannemen. Vanaf januari bijvoorbeeld ga ik in overleg met de industrie over een stabiliteitspact, dat engagementen zal vereisen van beide partijen. En samen met de industrie en de artsensyndicaten werk ik aan maatregelen die structurele besparingen moeten vrijmaken op de post-patent markt, zoals het concept van voorschrijven tegen de laagst mogelijke prijs." Dat alles is enkel mogelijk door overleg en samenwerking, stipt De Block aan. "Die samenwerking en open geest zijn overigens eveneens vereist in de relaties tussen de industrie en de medische pers. Want via die pers krijgen de artsen informatie over oude, nieuwe en toekomstige producten. Tegelijk moeten de media deontologisch blijven omgaan met de informatie die ze meedelen."