...

België kampt met een tekort aan geneesmiddelen. Fabrikanten zetten de productie van nogal wat geneesmiddelen tijdelijk of - vaak - definitief stop. Sanofi, bijvoorbeeld, gaf aan het FAGG te kennen niet meer te willen terugkomen op de beslissing om Antabuse van de markt te halen.Disulfiram wordt nu voornamelijk magistraal bereid. Parlementslid Sofie Merckx (PVDA) signaleerde in de Kamercommissie dat de apothekers hier vaak hun broek aan scheuren. De prijs waartegen het Riziv het geneesmiddel terugbetaalt, bedraagt beduidend minder dan wat het de apotheker kost.Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaf aan dat hij er zich bewust van is dat de huidige bedragen voor de tegemoetkoming niet meer in overeenstemming zijn met de prijzen die bedrijven voor hun producten vragen.Een nieuwe lijst van grondstoffen wordt opgesteld en bezorgd aan de werkgroep Magistrale Bereidingen. Die zal ze analyseren en een voorstel doen voor een nieuwe terugbetaling. Het is de Commissie voor Terugbetaling van Farmaceutische Producten en Verstrekkingen die daarover moet beslissen. "Afhankelijk van de financiële middelen waarover die commissie beschikt, kan de lijst worden aangepast", verklaart de minister.Nieuwe wetOverigens legde Vandenbroucke op de ministerraad van 20 juli een nieuw voorontwerp van wet op tafel voor magistrale en officinale bereidingen.Een nieuw wettelijk kader herdefinieert, specificeert en harmoniseert de standaard van de eisen en controle om in te staan voor grondstoffen van de hoogst mogelijke kwaliteit - zo luidt het in de mededeling daarover. De tekst vertrok na principiële goedkeuring voor advies naar de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.Mechanische trombectomieHet is alle hens aan dek om oplossingen te bedenken om de tekorten aan bepaalde geneesmiddelen op te vangen.Het Riziv maakte onlangs bekend dat het een nieuwe overeenkomst goedkeurde met een groot aantal ziekenhuizen voor mechanische trombectomie. Mechanische verwijdering of aspiratie van de klonters wordt terugbetaald in perioden dat er een tekort is aan bepaalde trombolytica. Het Riziv brengt de ziekenhuizen per e-mail op de hoogte welke verstrekkingen er worden terugbetaald - telkens voor een periode van twee maanden.Mechanische trombectomie bij arteriële trombose wordt terugbetaald tot half augustus. Bij diepveneuze trombose tot en met de eerste week van september.Productie terughalen?Het probleem is niet specifiek Belgisch - ook onze buurlanden kampen met de onbeschikbaarheid van sommige middelen.Frankrijk stelde een lijst op van 50 kritische geneesmiddelen waarvan de productie op de helling kan komen te staan. Het maakte een budget van 50 miljoen euro vrij dat de productie van de helft daarvan voor een stuk terug naar Frankrijk moet halen. Dat moet het land minder kwetsbaar maken voor problemen die elders opduiken.Minister Vandenbroucke volgt die maatregelen op de voet, verklaarde hij naar aanleiding van een vraag daarover door apotheker Kathleen Depoorter (NV-A). België zelf zet in op meer Europese samenwerking om de productie van geneesmiddelen en actieve farmaceutische bestanddelen weer naar Europa te brengen, zo verklaart Vandenbroucke. Het innoveren en 'vergroenen' van productieprocessen maakt dat sommige stoffen waarvan de productie totnogtoe erg vervuilend was, weer hier kunnen plaatsvinden in plaats van in landen die het minder nauw nemen met het milieu, bijvoorbeeld.Maar dat soort van acties maken weinig indruk op Depoorter, die vindt dat de minister niet genoeg inspanningen levert voor de eigen, Belgische farma-industrie.