...

De man had zich voor de grote trappen met een opvallend spandoek gepostuleerd. Sinds 25 april was het geneesmiddel niet meer beschikbaar. Frank Rademakers, hoofdgeneesheer van het UZ Gasthuisberg, gaf onmiddellijk toe dat er een probleem was, maar ook dat dit probleem courant voorkomt. Het ging immers om een tijdelijke stockbreuk. "Wij kunnen geen grote stocks opslaan, omdat we dan riskeren dat de geneesmiddelen de houdbaarheidsdatum overschrijden en we die moeten weggooien." Toeval (zo beweert het ziekenhuis) of niet (zo beweert de patiënt): maar diezelfde dag nog werd het geneesmiddel geleverd.