...

Een Medisch-Farmaceutisch Overleg beoogt op lokaal niveau huisartsen en apothekers effectief te laten communiceren en te laten samenwerken. Een MFO vergemakkelijkt de dialoog om aan geneesmiddelen gerelateerde problemen te identificeren en te verhelpen. Het Riziv financiert deze bijeenkomsten en ze worden begeleid door ervaren moderatoren.Opmerkelijk is het hoge aantal MFO's in 2023, met name hadden er 143 lokale sessies plaats. Daarmee is 2023 het meest actieve jaar tot nu toe.Apotheker en MFO-coördinator Silas Rydant ziet drie belangrijke redenen voor dit succes. "Vooreerst," aldus Rydant in de nieuwsbrief van het Vlaams Apothekersnetwerk, "stellen zich heel wat uitdagingen bij het veilig gebruik van geneesmiddelen. Je werkt daarvoor best samen. Het gaat bijvoorbeeld over interacties tussen geneesmiddelen, het goed gebruik van opioïden, de evaluatie van bisfofonaten enz." Een tweede reden ziet Rydant in de recente ontwikkeling van een aantal terugbetaalde diensten voor de patiënt. Hij denkt dan aan het begrip 'huisapotheker', het GGG astma, de afbouw van benzodiazepines, het medicatienazicht."Stuk voor stuk zijn dat waardevolle diensten maar de implementatie kan beter," aldus Rydant. En als laatste reden beschouwt hij een MFO als "een interessante manier om de juiste informatie over te brengen naar de naburige huisartsen." Idem voor het oplossen van praktische en administratieve problemen waarvoor huisartsen en apothekers elkaar nodig hebben. Rydant benadrukt dat goede afspraken via het MFO de samenwerking bevorderen.Om te starten met een MFO zijn volgens hem duidelijk afgebakende onderwerpen te verkiezen -afbouw benzodiazepines, magistrale bereidingen.... Het volledige interview met Sylas Rydant leest u hier.