...

Vóór zijn Zwitserse periode bracht hij, meer dan 40 jaar geleden, het toen spraakmakende boek De eerste lijn is krom uit. Dit grootscheepse medisch-sociologisch onderzoek ging na in welke mate vraag en aanbod in de eerste lijn op elkaar waren afgestemd. Nuyens trok resoluut de kaart van de huisarts. Zijn uitgesproken standpunten, onverbloemd taalgebruik en flamboyante persoonlijkheid zorgden voor heel wat ophef. Na zijn WGO-periode keerde Yvo Nuyens terug naar België. Onder meer adviseerde hij Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) bij de eerstelijnsconferenties van enkele jaren geleden. Hij was ook één van de trekkers van de 'Kievit-groep', een denktank van meer dan 20 experten uit de Vlaamse gezondheidszorg. Dat leidde tot de publicatie 'Dokter, ik heb ook iets te zeggen', een bundel over (hervormingen in de) gezondheidszorg. Eén van zijn dada's was het doorbreken van sociale ongelijkheid in de gezondheid. In december analyseerde hij voor onze zusterkrant 'Artsenkrant' nog de jongste nationale gezondheidsenquête op dit thema.