...

Digitale toepassingen zijn aan een opmars bezig in de gezondheidszorg. Dankzij die toepassingen kunnen patiënten copiloot worden van hun eigen gezondheid. Applicaties en mobiele toestellen laten hun toe om hun gezondheid sneller en beter op te volgen en te laten opvolgen. Zo kunnen bijvoorbeeld heel wat medische gegevens overzichtelijk worden weergegeven op de smartphone van een patiënt.Op dit moment bestaat er nog geen regelgeving voor mobiele toepassingen in de zorg, geen juridisch kader en geen permanent vergoedingsmodel voor zorgverleners. En dat wil minister De Block verhelpen. Dit voorstel van een validatiepiramide is daar een belangrijke aanzet toe. Aan de hand van de piramide kan beoordeeld worden of, en zo ja welke plaats een toepassing kan krijgen in de reguliere gezondheidszorg. Drie niveausDe piramide bestaat uit drie niveaus:De precieze uitwerking van de validatiepiramide zal de komende weken gebeuren, in samenwerking met de verschillende administraties (FAGG, FOD Volksgezondheid, Riziv, eHealth-platform) en de sectorfederaties Agoria en beMedTech.Digital Health ValleyVoor de digitale evolutie in de gezondheidszorg werkt minister De Block samen met Alexander De Croo, vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom. Samen willen ze van België een Digital Health Valley maken: een 'ecosysteem' dat bedrijven overtuigt om hier te investeren in de ontwikkeling van de digitale gezondheidszorg. In datzelfde kader lanceerden Agoria, beMedTech en de Belgische Vereniging van ZiekenhuisDirecteurs eerder deze maand HealthTech.Belgium, een gezamenlijk initiatief van de zorgsector en de industrie om digitale innovaties sneller ingang te doen vinden in onze gezondheidszorg. Digital Health Valley maakt onderdeel uit van het ruimere plan Digital Belgium van de federale regering om ons land in de digitale top drie van Europa te loodsen.