...

Met zijn pleidooi roept Alexander De Croo herinneringen op aan een recente oproep van zijn partijgenote Maggie De Block om aan gegevensdeling te doen tussen artsen, ziekenfondsen, wetenschappers enz. Dit 'Big Data-project' riep meteen vragen op bij de huisartsen. Maar het pleidooi van Alexander De Croo richt zich in de eerste plaats op medische data, die mits garanties voor eenieders privacy, ter beschikking moeten worden gesteld van de research in biotechnologie en farma. Zo wil De Croo dat ons land haar koppositie in beide domeinen kan versterken. Maar ook kunnen, nog volgens de vicepremier, patiënten en de ziekteverzekering de vruchten van deze nieuwe aanpak plukken. De Belgische biotech en farma realiseren samen een Europees marktaandeel van 30 procent en een economische waarde van meer dan 11 miljard euro. Volgens De Croo beschikken de overheid en de gezondheidssector over een berg gegevens die hun nut kunnen bewijzen. Zo kan het Riziv gegevens verzamelen van 300.000 patiënten, op vlak van zorgconsumptie en geneesmiddelengebruik.