...

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "De website 'slachtofferzorg.be' bundelt alle informatie voor slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van slachtoffers of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag. Dit is een bijkomend instrument in de (na)zorg voor slachtoffers. Achter de website loopt een traject om de hulp- en dienstverlening geïntegreerd en gecoördineerd aan te bieden met duidelijke aanspreekpunten die vanuit een multidisciplinaire benadering kort op de bal kunnen spelen." De aanspreekpunten worden georganiseerd door de Centra Algemeen Welzijnswerk en de Justitiehuizen. Het belang van een duidelijk aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met slachtofferschap werd benadrukt door slachtoffers en hulpverleners. Onder meer in de nasleep van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 gaven slachtoffers aan nood te hebben aan meer duidelijke informatie en een coherente en gestroomlijnde hulpverlening. De thema's die aangeboden worden op de website zijn:* Hoe verwerk ik een schokkende gebeurtenis?* Wat moet ik regelen?* Waar kan ik terecht ?* Waar vind ik info over de juridische procedure?* Hoe leg ik klacht neer?* Hoe zit het met de schadevergoeding?* Hoe kan ik een slachtoffer in mijn omgeving helpen?* Welke info is er voor mij als jongere?* Hoe praat ik met de media?* Contact opnemen met de dader: hoe?* Welke info is er voor mij als professional?Elk thema bevat zowel informatie, tips als concrete stappen die slachtoffers en hun omgeving op weg kunnen helpen. De website zal in de toekomst ook informatie bieden aan slachtoffers van noodsituaties op nationaal niveau zoals bij terreur of rampen.Op termijn zal de website verder uitgebouwd worden en worden themapagina's voorzien die specifieke informatie bevatten over bepaalde feiten (seksueel geweld, rampen, terreur,...).Op de website wordt verwezen naar de slachtofferhulp van de CAW's en het slachtofferonthaal van de Justitiehuizen. Zo deden in 2016 zo'n 5.500 slachtoffers beroep op de diensten Slachtofferonthaal van de Vlaamse Justitiehuizen. Slachtofferhulp van de CAW's in Vlaanderen kregen in 2016 7.397 aanmeldingen waarbij 8.247 cliënten betrokken waren.