...

Het jaarverslag levert cijfers over de situatie van donatie van menselijk lichaamsmateriaal (MLM, zoals huid, kraakbeen, pezen, hartklep, enz.) in België sinds 2020.Zo vertelt het onder meer iets over het profiel van MLM-donoren, de populatie van overleden effectieve donoren en gegevens over de wilsverklaringen, toestemming of verzet, voor de verschillende categorieën van MLM-donatie na overlijden. Pro memorie: er bestaan vier soorten wilsverklaringen voor donatie na overlijden. De eerste betreft de donatie van organen die bestemd zijn voor transplantatie - hier gaat het rapport dus niet over.De drie overige betreffen donatie van MLM bestemd voor menselijke medische toepassing, de donatie van MLM bestemd voor productie van geneesmiddelen (innovatieve therapieën) en de donatie van MLM bestemd voor wetenschappelijk onderzoek.Sinds 2020 kunnen alle Belgische burgers hun wensen kenbaar maken (*) - expliciete toestemming of verzet - voor deze drie categorieën van donatie na overlijden - naast hun wensen voor orgaandonatie. Donatie voor de productie van geneesmiddelenUit het rapport blijkt onder meer een lichte stijging van het aantal verklaringen van expliciete toestemming voor transplantatie, productie van geneesmiddelen en onderzoek.Specifiek wat betreft de wilsverklaringen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen (MLM) steeg het aantal toestemmingen van 13.737 in 2020 tot 14.701 in 2022.Daarnaast nam het aantal verklaringen van verzet tegen transplantatie, productie van geneesmiddelen en onderzoek af. Wat innovatieve therapieën betreft, zakte het aantal 'verzetsverklaringen' van 18.698 in 2020 tot 14.379 in 2022.Voorts merken de auteurs een lichte stijging op van het aantal levende donoren, in combinatie met een stabiel aantal overleden donoren. Van alle donoren zijn meer dan acht van de tien levende donoren. Meer dan zes van de tien overleden donoren zijn ouder dan 55 jaar. Nog een conclusie is dat het percentage overleden donoren licht toeneemt in vergelijking met het aantal overleden personen in België.(*) Via orgadon.health.fgov.be, of via de gemeente of de huisarts.