...

Bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van een geneesmiddel van twee of meer weken, is de fabrikant straks verplicht om het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) binnen de zeven dagen na het begin van die onbeschikbaarheid op de hoogte te brengen."Hierdoor krijgt het fagg een extra instrument in handen om te anticiperen op eventuele problemen op het terrein. Als een bepaald geneesmiddel tijdelijk uitgeput dreigt te raken, kan het fagg de zorgverleners informeren over therapeutische alternatieven voor dat medicijn, nog vóór de onbeschikbaarheid zich effectief voordoet. En het publiceert die informatie ook op zijn website", zegt Maggie De Block