...

Dat creëert wantrouwen en desinformatie die soms moeilijk recht te trekken is. De Metaforumwerkgroep 'Evidence in de gezondheidszorg' wil nu zoeken naar een oplossing. Want voor wie niet met wetenschappelijk onderzoek bezig is, is het bijzonder moeilijk om het betrouwbaarheidsniveau van informatie in te schatten. De werkgroep schuwt daarbij geen heilige huisjes. Zo heeft ze al voorgesteld om publieksreklame voor geneesmiddelen te verbieden en een kwaliteitslabel te ontwikkelen voor gezondheidswebsites. Ze wil ook dat bij elke gezondheidsinformatie vermeld staat wat de wetenschappelijke bron van de informatie is. Maar ook de wetenschappers gaan in de fout, vindt de werkgroep. Zo worden beloftevolle onderzoeksresultaten te snel meegedeeld, nog voor ze echt leiden tot een behandeling. Om het publiek ook beter vertrouwd te maken met wetenschappelijke methoden zou het beter zijn als het accent in de communicatie op een onderzoeksproces wordt gelegd en niet op het resultaat, vindt de werkgroep. De werkgroep beseft ook dat de informatiekloof tussen patiënt en zorgverstrekker vaak te groot is waardoor de patiënt zich onbegrepen voelt. De huisarts speelt hierbij een cruciale rol. De ideeën van de werkgroep zijn gebundeld in de visietekst 'Gezondheid en gezondheidszorg: iedereen expert?' De tekst is beschikbaar op www.kuleuven.be/metaforum/docs/pdf/click.php?id=37.