...

De Nivel-onderzoekers hebben het verband tussen samen beslissen en antibiotica voorschrijven alleen gevonden bij patiënten jonger dan 40 jaar. Het gaat daarbij over situaties waarbij richtlijnen voorschrijven dat antibiotica kunnen overwogen worden, maar niet strikt noodzakelijk zijn.Onderzoeker Thamar van Esch: "Uit eerder onderzoek zijn aanwijzingen dat huisartsen denken dat patiënten van 65 jaar en ouder minder vaak willen meebeslissen en vaker antibiotica verwachten. Ook kunnen er niet-gemeten medische redenen zijn om aan deze oudere patiënten vaker antibiotica voor te schrijven. Waarom er ook voor patiënten tussen de 40 en 64 jaar geen verband is gevonden tussen samen beslissen en antibiotica voorschrijven, is onduidelijk."Voor het onderzoek gebruikte Nivel gegevens uit elektronische patiëntendossiers van 15 huisartsenpraktijken. De resultaten werden gepubliceerd in Journal of Antimicrobial Chemotherapy.