...

Bij de aankondiging van de geneesmiddelenhervorming, liet de minister meteen ook weten dat er een aantal overgangsmaatregelen van kracht zouden worden. Zo besloot men dat de apothekers bij VOS, bij een antibioticum of een antimycoticum een geneesmiddel moeten afleveren dat zich binnen de vork van 5 procent ten opzichte van het goedkoopste geneesmiddel bevindt. De groep van goedkoopste specialiteiten moest ten minste uit drie geneesmiddelen bestaan, zelfs als ze niet binnen de vork van 5 procent pasten ten opzichte van het goedkoopste geneesmiddel. Die maatregel was echter een overgangsmaatregel die op 1 juni afliep. Vanaf 1 juni werd de keuze beperkt tot twee geneesmiddelen.