...

Het aantal overdosissen paracetamol blijft in Nederland toenemen. Nu is paracetamol een van de middelen die dat het 'AV'-statuut genieten. Dat wil zeggen dat het Algemeen Verkrijgbaar is in apotheken, maar ook in drogisterijen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal vergiftigingen met paracetamol niet gerelateerd is aan de vrije verkoop. Wel heeft men gezien dat het aantal paracetamolvergiftigingen de laatste tien jaar, jaar na jaar, is toegenomen. Uit onderzoek van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum blijkt dat het aantal vergiftigingen met paracetamol in de periode tussen 2005 en 2009 gestegen is van ongeveer 1.800 naar 2.600 casussen per jaar, of een stijging met 45 procent.