...

De spoedschorsing: een echte noodzaak De laatste jaren zijn heel wat feiten aan het licht gekomen waarbij oneerlijke of falende gezondheidswerkers betrokken waren. Dergelijke toestanden zijn onaanvaardbaar, want ze brengen niet alleen de fysieke integriteit van de patiënten in gevaar, maar ze beschadigen ook de reputatie van de gezondheidswerkers die over het algemeen opmerkelijk werk leveren. Het is dus noodzakelijk om, op dringende wijze en op korte termijn, de activiteiten te kunnen schorsen van een gezondheidszorgbeoefenaar die een dergelijk gevaar zou vormen. Een dergelijke onmiddellijke en voor alle gezondheidswerkers geldende verwijderingsmaatregel bestaat momenteel niet, noch bij de deontologische orden (artsen en apothekers), noch bij de provinciale geneeskundige commissies of bij de erkenningscommissies. En de huidige gewone tuchtprocedures kunnen vele maanden of zelfs jaren aanslepen vooraleer ze hun beslag krijgen.