...

De Ict for Health-unit binnen het directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media heeft berekend dat enkel het op afstand monitoren van hartpatiënten een markt van 2 miljard euro zou kunnen creëren binnen Europa. "Vandaag klokken we echter af op 100 tot 150 miljoen euro voor alle eHealth-toepassingen", aldus Ilias Iakovidis. "Er gaapt een gigantische kloof tussen wat er mogelijk is en wat er vandaag gerealiseerd wordt." Reikwijdte Op het recente eHealth-congres in Brussel kwam de Griek op de proppen met enkele manieren om eHealth wat te pushen. "Een interessante piste is het 'groter maken van de problemen die zich stellen'. Zowel op lokaal als op Europees niveau. Als je de interoperabiliteitsissues onder de Vlaamse ziekenhuizen niet kan oplossen, maak er dan een Belgisch vraagstuk van. Het 'dissecteren' van problemen heeft geen zin als je met politiek bezig bent. Telegeneeskunde is zo belangrijk en gaat zo breed, dat je het onderwerp niet mag overlaten aan één ministerie, of aan één departement. Een minister van Volksgezondheid is in de meeste gevallen te zwak. E-Health zou evenzeer op de agenda van de minister van financiën moeten staan, of zou een belangrijke topic moeten zijn bij justitie." Sunshine disinfects Het tweede principe waar het afdelingshoofd mee dweept, is redelijk controversieel, zeker in België. "Sunshine disinfects", klinkt het. "Wat bedoel ik daarmee? Dat - wanneer je data publiek maakt en wanneer je als instelling open en transparant bent - misverstanden, chronische ziektes en verkeerde diagnoses verdwijnen als sneeuw voor de zon. In Duitsland moeten ziekenhuizen nu al een rist resultaten over hun patiëntenonderzoeken bekend maken. In enkele andere landen is er intussen informatie beschikbaar over de prestaties van de zorginstellingen. Daar is erg veel om te doen geweest, want hospitalen die slecht scoorden zouden failliet gaan, er zouden gettozorginstellingen ontstaan.... Maar wat gebeurde? De instellingen die slechte punten kregen, stopten met zichzelf blaasjes wijs te maken en veranderden van tactiek. De ziekenhuizen die goed scoorden, zagen het als hun morele plicht om nog beter te doen. Alle organisaties werden uiteindelijk beter en efficiënter. Sunshine disinfects. Stop met bang te zijn voor informatie over wat je goed en wat je minder goed doet. Eens gegevens over ziekenhuizen publiek zijn, kan het debat ten gronde gevoerd worden. In een later stadium kan er een gezonde concurrentie ontstaan."