...

De OTC-geneesmiddelensector heeft in ons land een heel eigen structuur. Dat komt mee door de manier waarop de overheid de OTC-geneesmiddelensector in handen houdt en controleert. Zo is het kenmerkend dat OTC-geneesmiddelen in ons land alleen in apotheken te koop zijn en niet in drogisterijen of grootwarenhuizen. Iedereen lijkt daar wel tevreden mee.