...

Minister Onkelinx noemt het een nieuwe fase in de informatisering van de gezondheidszorg: de apothekers zullen de verzekerbaarheidstoestand van een patiënt eindelijk rechtstreeks kunnen nagaan. Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de Ministerraad immers dienaangaande ingestemd met een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de maximumfactuur in de gezondheidszorgverzekering. Daardoor zal elke apotheker vanaf 2015, dankzij het geïnformatiseerd netwerk MyCareNet, met een muisklik de verzekerbaarheidstoestand kunnen nagaan van de patiënten aan wie hij een geneesmiddel aflevert. Op die manier kan hij niet alleen nagaan of de patiënt de maximumfactuur of de 'chronische maximumfactuur' geniet maar vooral of en wanneer zijn jaarlijks uitgavenplafond is bereikt. Als voorbeeld geeft de minister een gezin met vier gezinsleden en een gezinsinkomen van 1.460 euro. In dat geval hoeft dat totale gezin jaarljiks maximaal 450 euro aan geneesmiddelen betalen. Als dat bedrag is bereikt, wordt de gezondheidszorg helemaal gratis en kan de apotheker het geneesmiddel gratis afleveren. De apotheker richt zich dan voor de terugbetaling van het afgeleverde geneesmiddel rechtstreeks tot het ziekenfonds van de patiënt. Deze nieuwe fase in de informatisering van de gezondheidszorg zal er dus voor zorgen dat de patiënt geen remgeld meer hoeft te betalen, dat hem hoe dan ook zou zijn terugbetaald. Voor sommige patiënten zal daardoor een drempel wegvallen aangezien onderzoek heeft aangetoond dat mensen in het verleden noodzakelijke geneesmiddelen niet gingen halen omdat zij dat geld niet konden voorschieten.