...

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: "Mobile health is een jong domein dat het potentieel heeft om de zorg voor de patiënt sterk te vereenvoudigen en te verbeteren. Elke dag komen er nieuwe toepassingen bij, goede en minder goede. Om het kaf van het koren te scheiden en om de kwaliteit en de veiligheid van zorg te garanderen, is het belangrijk dat we nu een duidelijk regelgevend kader voor m-health uittekenen. De ervaringen via de pilootprojecten zullen ons daarbij helpen."De 24 pilootprojecten rond mobile health of m-health vallen onder te brengen in vier toepassingsgebieden in de zorg: Bij de tussentijdse evaluatie van de pilootprojecten eind oktober 2017 zijn enkele duidelijke voordelen en aandachtspunten naar voren gekomen. Minister De Block: "De pilootprojecten bevestigen dat mobile health een instrument kan zijn voor patiënten om copiloot te worden van hun eigen gezondheid. Zorgverleners van hun kant kunnen hun patiënten nog beter opvolgen en begeleiden. Het komt er nu op aan om duidelijke criteria en regels uit te werken, zodat we m-health een structurele plaats kunnen geven in onze gezondheidszorg."Belangrijke voordelenBelangrijke aandachtspunten