...

Het onderzoek werd door het instituut Ipsos gehouden. Het wilde de sfeer nagaan bij 700 Franse apothekers. De bilan lijkt niet echt hoopgevend te zijn: bijna vier op de tien apothekers vrezen voor het behoud van jobs in hun eigen apotheek en zijn echt bang voor concurrentie. Ze zijn bijna zonder uitzondering erg bezorgd als het over de evolutie van hun winstmarge gaat (87 %), de waarde van het patrimonium van hun farmacie (70 %) en de evolutie van hun activiteiten (68 %). Het zijn bezorgdheden die zich vertalen in hun gemoedstoestand: velen zijn ongerust (58 %) of woedend (31 %), maar dat verhindert de helft niet om toch gemotiveerd aan het werk te blijven. Concurrentie De herhaalde aanvallen door de warenhuisketen Leclerc heeft als gevolg dat het optimisme van de Franse apotheker serieus wordt aangetast. Bijna een op de tien vreest effectief dat de grootwarenhuizen tussen nu en vijf jaar ook niet-terugbetaalde geneesmiddelen aan de man zullen brengen. Bijna de helft van de ondervraagde apothekers bevestigen dat een steeds groter aantal patiënten generieken weigert. Bijna een op de drie stelt vast dat steeds meer patiënten hun zelfgekozen geneesmiddelen eisen.