...

Het huidige moratorium op de vestiging van nieuwe apotheken loopt af op 7 december van dit jaar. De huidige concentratie aan apotheken in België is nog steeds hoger dan het Europese gemiddelde, met respectievelijk 42 apotheken per 100.000 inwoners tegenover 33 per 100.000 inwoners.De ministerraad van 31 mei keurde daarom op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van KB goed dat voorziet in een bijkomende verlenging van vijf jaar, tot eind 2029.