...

Het moratorium, waardoor er geen nieuwe apotheken mogen bij komen en het aantal apotheken bij wet wordt beperkt, is al langer bron van discussie. De gevestigde apothekers zijn er niet rouwig om. Zij zien het niet meteen zitten dat er nog meer apotheken - lees: concurrentie - bij zou komen. Maar vooral de grote ketens hoopten dat er (eindelijk) een einde zou komen aan het moratorium. Zeker omdat Europa moratoria ziet als een manier van economische zelfprotectie en een beperking van de vrijheid van vestiging in de EU. Zo veroordeelde Europa Italië omdat het een moratorium op benzinestations had opgelegd. Daardoor konden de oude, Italiaanse pompstations wel blijven staan, maar konden geen nieuwe (buitenlandse) bedrijven een pompstation gaan uitbaten. Voor apotheken is het echter anders. Europa aanvaardt immers wel een aantal uitzonderingen. Als de bescherming van de volksgezondheid (niet weerhouden in het Italiaanse arrest) echt aan de orde is, kan een moratorium worden opgelegd.