...

De oorspronkelijke bedoeling van Morse was vooral om na te gaan wat de onmiddellijke impact is van overheidsmaatregelen op de uitgaven in de gezondheidszorg, meer bepaald voor de farmaceutische specialiteiten. Wat de openbare officina's betreft, zijn de gegevens gebaseerd op Farmanet, voor de ziekenhuisapotheken op de specifieke ziekenhuisgegevens. Geneesmiddelenprijzen De daling die zou te verwachten zijn door de algemene daling van de geneesmiddelenprijzen komt in deze cijfers niet helemaal naar voren, aangezien een steeds belangrijker deel van de uitgaven wordt ingevuld door de integratie van de kleine risico's voor zelfstandigen. Antipsychotica Het Morse-rapport geeft ook nog een analyse van bepaalde geneesmiddelengroepen. Opvallend - zeker omdat het in de actualiteit aanwezig blijft - is het voorschrijfgedrag voor antipsychotica en antidepressiva. De netto uitgaven voor de ATC klasse N05A (antipsychotica) blijven maar stijgen. De netto uitgaven voor de ATC klasse N06A (antidepressiva) volgen een veel grilliger patroon waarbij een dalende trend toch wel duidelijk zichtbaar is. Dit doet de conclusie rijzen dat de besparingen die worden gerealiseerd in de uitgaven voor antidepressiva worden gecompenseerd door meeruitgaven in de sectie antipsychotica. In die laatste klasse zijn het vooral de uitgaven voor de molecules quetiapine en aripiprazole die de trend bepalen. Het Riziv zet er wel een heel belangrijke kanttekening bij: het aantal patiënten dat een antipsychoticum terugbetaald heeft gekregen, overstijgt ruim de epidemiologische schattingen van het aantal patiënten met de belangrijkste indicatie (bipolaire stoornissen en schizofrenie). In 2009 kregen 368.500 patiënten antipsychotica terugbetaald, terwijl naar schatting tussen de 70.000 en 197.000 Belgen aan schizofrenie en bipolaire stoornissen zouden lijden.