...

Migraine komt voor bij ongeveer 15 procent van de volwassen bevolking in Europa, vooral in de actieve beroepsbevolking. Vrouwen lijden driemaal vaker aan migraine dan mannen. Niet elke hoofdpijn is migraine en daardoor wordt migraine vaak geminimaliseerd of verkeerd begrepen. Nochtans gaat het om een maatschappelijk probleem met belangrijke gevolgen: elk jaar gaan er in België meer dan 1.650.000 werkdagen verloren als gevolg van migraine. Migraine: de onzichtbare pijn Migraine wordt nog te vaak geminimaliseerd of verkeerd begrepen door de personen die eraan lijden, zorgverstrekkers, werkgevers, familie en vrienden. Christian Gérard, die al jaren aan migraine lijdt: "Hoofdpijnaandoeningen worden door een groot deel van de bevolking en ook door gezondheidswerkers als onbelangrijk of ongevaarlijk beschouwd. Daardoor is er vaak te weinig zicht op de fysieke, emotionele, sociale en economische impact van migraine". Migraine kan zich op zeer diverse manieren uiten. Zowel de frequentie, de intensiteit als de symptomen van de aanvallen kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen. Een migraineaanval duurt tussen 4 en 72 uur zonder behandeling en dwingt de persoon, die aan migraine lijdt, vaak om het werk neer te leggen en zich in een prikkelarme omgeving af te zonderen. Volgens Professor Jean Schoenen, neuroloog, "blijft migraine een gezondheidsprobleem, dat ondanks de ernst van de pijn, nog vaak over het hoofd wordt gezien en nog steeds onvoldoende aandacht en begrip krijgt". SchuldgevoelMigrainepatiënten lijden onder sterk schuldgevoel: één op drie Belgen met migraine voelt zich systematisch schuldig over de impact van zijn ziekte op zijn/haar omgeving. Dat leert een onderzoek dat in kader van de Week van de Migraine werd uitgevoerd bij 1.000 migrainelijders. Van 14 tot 19 mei vindt de 6de editie van de Week van de Migraine plaats in de Belgische apotheken. Deze sensibiliseringscampagne focust dit jaar op de emotionele impact van migraine en het schuldgevoel dat er vaak mee gepaard gaat. Deze week is het de week van de Migraine in de Belgische apotheken. Waar vorig jaar nog de nadruk werd gelegd op de impact van migraine op de werkplek, kaart de 6de editie het schuldgevoel aan waar veel migrainepatiënten mee kampen. Migraine is een ernstige chronische aandoening en kan een grote impact hebben op het sociaal leven. 1 op 5 Belgen heeft gedurende zijn leven last van migraine. De ziekte komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen."Migraine is een ziekte met een flinke impact op het sociaal leven van de patiënt: los van de effecten van de ziekte, die zich door plotse aanvallen van hoofdpijn en misselijkheid laat voelen, voelt een migrainepatiënt zich systematisch schuldig omdat hij/zij zowel sociale verbintenissen als professionele verplichtingen mist," zegt Dr. Jan Versijpt, neuroloog UZ Brussel.Volgens een onderzoek uitgevoerd in opdracht van GSK Consumer Healthcare geeft 1 op 3 (30%) migrainelijders aan noodgedwongen activiteiten te moeten afzeggen omwille van migraine. Van deze groep voelen veel (40 tot 60%) migrainepatiënten zich daarover schuldig, ongeacht of het nu om privé of professionele activiteiten gaat. In het algemeen voelt 1 op 3 migrainepatiënten zich schuldig over zijn of haar ziekte.Hoe vaker migraine, hoe groter de impact Hoe vaker men last heeft van migraine, hoe groter de impact op de levenskwaliteit. Een grote meerderheid van patiënten die wekelijks te kampen krijgen met migraineaanvallen geeft aan dat de ziekte doorweegt op de levenskwaliteit.De schuldgevoelens zijn het sterkst bij mensen die wekelijks last hebben van migraine. 1 op 2 geeft aan soms of vaak met schuldgevoelens te kampen.Schuldgevoel Er bestaan nog steeds grote barrières bij migrainelijders om over hun situatie met anderen te praten. De helft van de migrainelijders geeft aan er met anderen liefst enkel over te spreken als het écht niet anders kan. 1 op 5 voelt zich gegeneerd wanneer men erover spreekt. Een derde wil anderen niet tot last zijn. Bij mensen met kinderen die wekelijks last hebben van migraine probeert meer dan de helft migraine te verbergen voor zijn of haar kinderen.Dat de ziekte onzichtbaar is, zorgt voor meer onbegrip. Tussen 1 op 5 en 1 op 3 migrainelijders herkent zich in de stellingen die slaan op ervaringen van ongeloof, onbegrip of vooroordelen ten aanzien van hun situatie. 1 op 2 migrainelijders is het eens dat de onzichtbaarheid van migraine een belangrijke factor is in dit gebrek aan begrip. 34% van de migrainelijders zou graag hebben dat de omgeving meer begrip opbrengt.