...

Chronische sinusitis komt voor bij ongeveer 10% van de bevolking in België. Typische symptomen van de aandoening zijn hoofdpijn en verminderde reukzin, maar ook neusverstopping, neusloop en slijmen in de keel. Daarnaast moeten sinusitispatiënten ook vaak hoesten en hebben ze last van kortademigheid. "De behandeling van de ziekte en alle hinderlijke fenomenen die ze met zich meebrengt, is niet eenvoudig", vertelt prof. dr. Peter Hellings van EUFOREA. "Daarom hebben we deze app uitgewerkt, die patiënten wil ondersteunen in hun behandeling. Voor de ontwikkeling van de app werd een ruime consultatieronde gehouden met patiënten, apothekers, huisartsen, artsen-specialisten en e-Health experts. Tijdens debatten werd vooral geluisterd naar de noden van patiënten over informatieverstrekking en hoe mobiele toepassingen hen kunnen helpen."Unieke manier om klachten op te volgen'MySinusitsCoach' laat toe om op een eenvoudige manier de symptomen van chronische sinusitis op te volgen. Ook het medicatiegebruik kan geregistreerd worden. "Nadien krijgt de patiënt feedback over de evolutie van zijn aandoening en of hij ze voldoende onder controle heeft", aldus prof. dr. Hellings. "Als hij dat wil, kunnen de gegevens ook met zijn arts gedeeld worden. Daardoor krijgt die ook een veel beter zicht op de evolutie van zijn patiënt, wat zal leiden tot een meer gepersonaliseerd advies."De app leidt ook naar een educatief platform dat is opgebouwd uit een reeks vragen en antwoorden waar patiënten meer informatie vinden over hun aandoening, diagnose, behandeling of operatie. In derde instantie zullen ook wetenschappers met de app aan de slag kunnen. Op basis van geanonimiseerde gegevens, zullen zij over 'real life' informatie beschikken over de patiëntengroep met chronische sinusitis. Dit moet het wetenschappelijk onderzoek naar de aandoening en mogelijke therapieën versterken. Patiënten met chronische sinusitis kunnen de app gratis downloaden, zowel voor Apple toestellen als voor het Android besturingssysteem. De app is nu beschikbaar in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In een volgende fase zullen ook andere landen en talen worden toegevoegd.