...

Het ziekenfonds van de NMBS telt bijna 77.000 leden, samen met hun familieleden goed voor 108.000 leden. Maar de administratieve kostprijs van het ziekenfonds liep vorig jaar op tot 18 miljoen euro. Dat is veel meer dan de 'gewone' ziekenfondsen, zegt de N-VA. 'Volgens de ziektekostenverzekering Riziv ligt de gemiddelde administratieve kost per lid bij de grote ziekenfondsen op 142 euro. Voor de Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS was dat 235 euro per aangesloten (ex-)werknemer, dus liefst 93 euro of 70 procent meer.' Valerie Van Peel: 'In tijden waar elk overheidsbedrijf de broekriem moet aanhalen, mogen we de meest logische besparingen niet laten liggen.' Michel Bovy, de manager van HR-Rail - het bedrijf dat alle werknemers van NMBS en Infrabel tewerkstelt en aan hen 'uitleent' - begrijpt de zoektocht van de politiek naar besparingen. Maar hij waarschuwt ook voor overdreven ingrepen door de politiek. 'Deze Geneeskundige Kas en de bijhorende sociale voordelen voor de NMBS-werknemers en hun gezin zijn in cao's afgesloten. Die afspraken kan je niet zomaar van tafel vegen.'