...

Sinds 2014 beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie aan om naloxone op grote schaal beschikbaar te stellen aan drugsgebruikers en hun familie om een snelle behandeling van overdoses opiaten mogelijk te maken. België beschikt echter nog steeds niet over een programma dat naloxone in een gemakkelijk toe te dienen vorm beschikbaar stelt aan opioïdengebruikers (illegaal of op voorschrift). Tger heriinering: naloxone werkt alleen als er opioïden in het lichaam aanwezig zijn, het heeft geen agonistisch effect. Alleen gebruikt heeft het geen eigen farmacologische effecten.Gezamenlijk adviesOp 30 april hebben de Koninklijke Academies voor Geneeskunde van België een advies uitgebracht over het gebruik van naloxone, naar aanleiding van een verzoek van de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. Zij bevelen aan prioriteit te verlenen aan het beschikbaar stellen van de topische vorm van naloxone (neusspray), die in noodsituaties gemakkelijk kan worden toegediend, ook door niet-medici. De centra die gespecialiseerd zijn in de behandeling van drugsverslaafden moeten er op medisch voorschrift van de verantwoordelijke artsen over kunnen beschikken."De doelstelling om naloxone beschikbaar te maken in België gaat veel verder dan de risicobeperking voor opioïdengebruikers. Overdoses van opioïden kunnen namelijk ook voorkomen bij patiënten met chronische pijn, kinderen van drugsverslaafde ouders, verplegend personeel, ambulancepersoneel, politieagenten, brandweerlieden, enz. Sommige synthetische derivaten van fentanyl kunnen dodelijk zijn bij eenvoudig huidcontact", aldus de Academies in hun gezamenlijk advies. Volgens hen is het belangrijk dat België eenvoudige en ondubbelzinnige aanbevelingen heeft voor de behandeling van overdosis aan opioïden. In dat verband is het advies van de Hoge Raad voor de Volksgezondheid ingewonnen.ModaliteitenMomenteel is in België alleen een injecteerbare vorm in een grootverpakking toegestaan en in de handel gebracht. Naloxone in de vorm van een neusspray heeft een Europese vergunning voor het in de handel brengen gekregen, maar is in België nog niet in de handel. De Academies zijn van mening dat het van essentieel belang is in ons land een neussprayvorm beschikbaar te stellen, gezien het gemak waarmee deze kan worden toegediend, ook door niet-artsen.In hun advies geven zij antwoord op vragen over de modaliteiten van het voorschrijven, toedienen en verstrekken van naloxone in het kader van een 'take home'-programma, dat tot doel heeft naloxone beschikbaar te stellen aan opioïdengebruikers (zowel op voorschrift als illegaal) om door anderen te worden toegediend wanneer wordt verondersteld dat de persoon een overdosis heeft.