...

De bacteriestam die gekenmerkt wordt door het NDM-1-enzyme werd twee jaar geleden voor het eerst in Indië geïsoleerd. Sinds de eerste, getraceerde patiënt - een Zweed die zich in een Indisch ziekenhuis had laten opereren - zijn er nog 200 gelijkaardige gevallen bekend. Onder hen een niet onaanzienlijk aantal medische toeristen. Het Europese land dat nu het hardst getroffen is, is het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet te verwonderen gezien het hoge aantal Pakistaanse immigranten. Maar er zijn ook casussen gekend in Afrika en Australië, de VS, Canada, Frankrijk, Nederland en - jawel - België. Het Grote Complot Vandaag kunnen besmette patiënten nog behandeld worden met een cocktail geneesmiddelen die redelijk doeltreffend is, maar dat zal niet lang meer duren. Dat zegt toch de wetenschappelijke wereld. Elders gaan echter stemmen op die het hebben over oplichting en het Grote Medico-Farmaceutische complot... eraan toevoegend dat er wel degelijk een link is tussen dit soort uitlatingen en de farmaceutische industrie. Wat er ook van zij, we moeten hoe dan ook beseffen dat zowel Pakistan als Indië nu al een haard van bacteriën zijn: overbevolking, gebrek aan hygiëne en massaal gebruik van allerlei antibiotica zijn de ideale voedingsbodem voor multiresistente bacteriën. Natuurlijk zouden we het medisch toerisme een halt kunnen toeroepen en daarmee hopen dat de bacterie zich niet wereldwijd verspeidt. Maar misschien is dat een illusie want de voorspellingen zeggen dat net deze activiteit in de volgende vijf jaar met 30 procent zal stijgen. En de NMD-1 is, zowel in Pakistan als in Indië, nu al buiten het ziekenhuismilieu aangetroffen.