...

België is nog een groentje op het gebied van de verstrekking van medicinale cannabis. Het is pas een paar maanden geleden dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block het licht op groen zette voor de legale verkoop ervan via apotheken en onder strikte voorwaarden. Nederland heeft al jaren ervaring met de verkoop van medicinale cannabis. Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) is in Nederland verantwoordelijk voor de productie en levering. Volgens het BMC is wetenschappelijk voldoende aangetoond dat medicinale cannabis werkzaam is bij onder meer chronische pijnen, multiple sclerose, glaucoom en verminderde eetlust en vermagering ten gevolge van kanker en aids. Medicinale cannabis is in Nederland echter geen geregistreerd geneesmiddel. Het BMC adviseert de toepassing van medicinale cannabis te beperken tot die situaties waarbij gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven. Patiënten met een medische indicatie voor het gebruik van cannabis zijn niet meer aangewezen op het gedoogcircuit van coffeeshops, maar kunnen de medicinale cannabis met een recept via de apotheek verkrijgen. Afhankelijk van de variëteit wordt medicinale cannabis als thee gebruikt of via inhalatie na verdamping (met een verdamper). Het is voor de werkzaamheid belangrijk dat het voor gebruik wordt verhit, maar het roken van medicinale cannabis wordt afgeraden.Gebruik Het gebruik van medicinale cannabis maakt een sterke groei door. Verstrekten Nederlandse apotheken in 2012 nog ongeveer elfduizend keer medicinale cannabis, dit jaar zullen ze dat meer dan twee keer zo vaak doen. Ook het aantal gebruikers van medicinale cannabis is in die periode verdubbeld: van zo'n tweeduizend drie jaar geleden tot meer dan vierduizend in 2015. Gemiddeld heeft een gebruiker in een jaar zo'n zes verstrekkingen, waarbij de gemiddelde hoeveelheid medicinale cannabis per verstrekking ongeveer 16 gram bedraagt.