...

Zelfs het kleinste zakje is niet langer toegelaten. Apothekers die hun klant toch de geneesmiddelen in een plastic zakje willen meegeven, moeten daarvoor een vergoeding vragen en de tasjes zo stevig maken dat ze meerdere keren kunnen gebruikt worden. Het doel is niet alleen de Europese regelgeving naleven die vraagt dat plastic tasjes zoveel mogelijk vermeden worden, maar ook de Nederlandse wetgeving volgen die een vermindering van afval en het hergebruik van materialen wil stimuleren. Vreemd is wel dat zelfs bio-afbreekbare tassen verboden zijn. De Nederlandse koepelvereniging van apothekers pakt het meteen groter aan en is bezig met een (verplicht) brancheverduurzamingsplan. De apothekers vragen zich dan ook af hoe het zit met de blisterverpakking die zij krijgen van extern verpakte geneesmiddelen. Daar is echter geen verbod op.