...

Uit het onderzoek onder verpleegkundigen bleek dat de blootstelling aancytostatica onder de grenswaarde van 0.74 μg/week ligt. Daaruit kan men afleiden dat de maatregelen die nu genomen worden de gezondheidsrisico's voor verpleegkundigen voldoende zijn. Maar behalve bij de bereiding, kan de blootstelling ook in de voorbereiding en nabewerking optreden. "Vervolgonderzoek voor apothekersassistenten en schoonmakers, en in het bijzonder voor zwangere medewerkers, is daarom noodzakelijk", zegt projectleider Percival Stubbs en tevens adviseur gevaarlijke stoffen bij Haaglanden Medisch Centrum aan FMT Gezondheidszorg. Nu al krijgen de toiletten die bezocht worden door chemopatiënten een speciaal teken. Zo kan het poetspersoneel betere maatregelen nemen. Wel wordt nu ook nagegaan in welke mate de patiënten ook andere toiletten gebruiken. Dat mag niet, maar het gebeurt soms toch.'In totaal nemen we 85 handenspoelmonsters af bij apothekersassistenten en schoonmaakmedewerkers in vijf à zes ziekenhuizen', vertelt Stubbs. 'Deelnemers wassen eerst hun handen, voeren hun werkhandeling uit en wassen hun handen daarna in een 10% IPA/water- oplossing. Dit handenspoelmonster gaat vervolgens naar het IUTA laboratorium in Duisburg voor analyse op acht veelvoorkomende cytostatica.'Resultaten van de metingenDe resultaten van de metingen van alle deelnemende ziekenhuizen worden samengevoegd in één onderzoeksrapport. Naar verwachting worden de uitkomsten en eventuele aanbevelingen van het onderzoek in het tweede kwartaal van 2018 gepubliceerd.