...

In het totaal werden 26 projecten ingediend, initiatieven om de farmaceutische patiëntenzorg een duw in de rug te geven. Het winnende project is de Bloedspotmethode. Daardoor kunnen patiënten met cystische fibrose (taaislijmziekte) thuis hun bloedspiegel controleren. Omdat ze dat nu zelf thuis kunnen doen, hoeven ze niet telkens naar het ziekenhuis. Op basis van de thuismetingen geeft de behandelende arts een doseeradvies. De ziekenhuisapotheker kan het product dan bereiden en het infuus klaarmaken. De behandeling wordt in Den Haag gecentraliseerd. Dankzij deze methode kunnen ze een tot twee poliklinische bezoeken overslaan. Hun levenskwaliteit verbetert daardoor en hun behandeling wordt nauwlettender gevolgd. Ook twee andere projecten vielen in de prijzen. Een officina-apotheker werd beloond voor een project waardoor chronisch zieken hun therapie beter opvolgden en een andere apotheker ging de wisselwerking tussen chemotherapie en andere geneesmiddelen na.