...

Wereldwijd zijn al twaalf gevallen bekend waarbij de patiënten in het verleden nooit een patroon van abnormale homeostase vertoonden en toch hemofilie kregen. Het gebruik van clopidogrelbevattende producten zou daar wel eens aan de basis van kunnen liggen.ZeldzaamHet ging om elf patiënten met hemofilie A en één met hemofilie B. Hoewel het nog altijd om zeldzame casussen gaat - wereldwijd wordt clopidogrel door ruim 150.000 patiënten gebruikt - wil de fabrikant toch waarschuwen voor deze mogelijke bijwerking van clopidogrel. Indien de patiënten in dat geval niet snel de nodige hulp krijgen, kunnen zij immers ernstige bloedingen krijgen.Specialisten wordt aangeraden om bij elke geïsoleerde verlenging van de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT), met of zonder bloeding, verworven hemofilie in overweging te nemen.