...

De Gemme, de Franse evenknie van onze FeBelGen, wil de overheid wakker schudden door ze te wijzen op de groeiende moeilijkheden die ze vandaag de dag op haar weg tegenkomt. Laatste ergernis: de slechte wil van de huisartsen die er alles aan doen om apothekers in hun substitutie-opdracht te ontmoedigen. De stempel 'niet substitueerbaar' wordt te pas en te onpas door de voorschrijvers gebruikt. Volgens een enquête op vraag van Gemme door het instituut BVA bij een panel van 200 huisartsen, zouden de voorschrijvers bij zowat 22 procent van de voorschriften 'niet substitueerbaar' noteren. Dit aantal stijgt naar gelang de leeftijd van de huisarts de 55 jaar overschrijdt en de grootte van de praktijk. "Na maanden waarin we een gestadige daling ervaren, zagen we het dieptepunt in maart 2012 toen er slechts 67,7 procent werd gesubstitueerd tegenover 76 procent eind 2008", waarschuwt Gemme. Voor de vereniging zijn deze uitspattingen van het label 'niet substitueerbaar' niet alleen schadelijk voor de ontwikkeling van de geneesmiddelenmarkt, maar ook voor de eindafrekening van de ziekteverzekering. De vertegenwoordigers van de generieke industrie hebben hun rekenmachines bovengehaald om de impact na te gaan van het gedrag van de Franse voorschrijvers. Naast de terugloop van de generieke markt en zijn deel in het terugbetaalde farmaceutische aanbod, zou het misbruik van het 'niet substitueerbaar'-zijn zowat 180 miljoen kosten aan de ziekteverzekering en 80 miljoen aan de aanvullende ziekteverzekering. Met dit resultaat in handen roept de Gemme de overheden dan ook op om zo snel mogelijk een campagne op te starten om 'de kwaliteit van de generieken, ten aanzien van de blijvende negatieve berichten, te bevestigen'. De vereniging stelt ook voor om het kader waarin 'niet substitueerbaar' kan gebruikt worden, strikter vast te leggen mét een garantie voor die gevallen waarbij het geneesmiddel medisch echt niet mag gesubstitueerd worden. u