...

"Het is niet de bedoeling om de aanbevelingen van de ACR of andere wetenschappelijke verenigingen te herschrijven, wel om de artsen op weg te helpen aan de hand van een duidelijke rode draad aangepast aan de Europese patiënten", benadrukte prof. Reginster. Artrose zal binnenkort zowat 30% van de 65-plussers treffen. Reden genoeg dus om op zoek te gaan naar doeltreffende therapeutische oplossingen. Grote wetenschappelijke verenigingen, zoals de ACR (2012), EULAR (2003), OARSI (2014) en NICE (2014), publiceerden erg formele aanbevelingen, waarin farmacologische en niet-farmacologische benaderingen worden vermengd. Prof. Reginster: "Maar die richtlijnen zijn soms moeilijk over te nemen, omdat ze gemaakt zijn voor Amerikaanse artsen die Amerikaanse patiëntgen behandelen, of omdat ze geen rekening houden met de 'effect size' van de verschillende therapieën of met de kosten-batenverhouding in de recentste studies." Rode draad Een taskforce van voornamelijk Europese reumatologen en epidemiologen boog zich over de kwestie. "We willen de artsen vooral helpen om hun weg te vinden in de bestaande richtlijnen", gaat prof. Reginster verder. "Daarom hebben we de aanpak schematisch voorgesteld in een beslissingsboom waarvan de verschillende stappen gebaseerd zijn op de bestaande aanbevelingen." Stap 1 focust op de niet-farmacologische benaderingen, correctie van de houding, gewichtsverlies,... aspecten waarvan de impact zeker niet te onderschatten valt. Stap 2 gaat in op de symptomatische behandelingen (paracetamol, NSAID, opioïden) en het voorschrijven daarvan (posologie, duur van de behandeling,...). Uiteraard komen ook de SYSADOA ter sprake , de zogenaamde 'Symptomatic Slow Acting Drugs in OsteoArthritis', waaronder glucosamine, chondroïtine en hyaluronzuur. Als laatste stap is er dan de chirurgie - arthroplastie of osteotomie - als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput en de levenskwaliteit van de patiënt ernstig is aangetast. Het algoritme is gebruiksvriendelijk en transparant over de slaagkansen van de behandeling, de (contra-)indicaties, tolerantie,... Een dynamisch instrument dat inspeelt op de snelle evolutie van de kennis terzake.