...

Klinisch onderzoek vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de activiteiten van ziekenhuizen en medische instellingen. Vroeger hoefden artsen en ziekenhuizen geen btw aan te rekenen op de vergoeding die ze van farmaceutische labo's kregen voor de dienstprestaties die ze geleverd hadden voor klinisch onderzoek. Het lag in de lijn van de btw-vrijstelling die ziekenhuizen en dokters kregen voor dienstprestaties.