...

Een van die beloften was dat er zou gezorgd worden voor een goede locatie, een nieuw gebouw en mogelijkheden voor de kinderen van EMA-werknemers om onderwijs te krijgen in een Europese school. Het Nederlandse Rijksvastgoedbedrijf heeft nu alvast een opdracht gegund aan Dura Vermeer, een vastgoedbedrijf. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarvoor een opdracht van 255 miljoen euro ondertekend.Het voorontwerp is van een architect van het Rijksvastgoedbedrijf en samen met de bouwopdracht mag Dura Vermeer het pand ook 20 jaar onderhouden. De grond is via een systeem van eeuwigdurende erfpacht van Amsterdam afgekocht. EMA zal, een keer het gebouw klaar is, wel huur moeten betalen aan Nederland.In het gebouw zullen 900 medewerkers een werkplek krijgen. Ze zijn afkomstig uit zo'n 30 landen. Jaarlijks ontvangt het EMA ongeveer 36.000 bezoekers en zijn er 500 à 600 internationale vergaderingen. Daarom heeft het gebouw ook vergader- en congresvoorzieningen. De bouw van het nieuwe pand aan de Amsterdamse Zuidas start in juni van dit jaar en zal half november 2019 klaar zijn.Alleen is dat te laat voor de definitieve verhuis van EMA dat al op 1 april 2019 naar Amsterdam verhuist. Daarom zullen de medewerkers van EMA vanaf 1 januari 2019 terecht kunnen in het Spark-gebouw in Amsterdam Sloterdijk.