...

Het initiatief gaat uit van de industrie -de koepelverenigingen pharma.be, Unamec, FeBelGen en Bachi- en niet minder dan 26 verenigingen van zorgverstrekkers. Voor de artsen gaat het over Bvas, SSMG, Kartel, Domus Medica, VBS en SVH. Verder zijn organisaties van apothekers, tandartsen, verpleegkundigen én het deontologisch platform Mdeon bij betransparent.be betrokken. In een perscommuniqué stelt betransparent dat een hechte samenwerking en informatie-uitwisseling tussen industrie en zorgverstrekkers essentieel is om twee redenen. Enerzijds om de zorgverstrekkers op de hoogte te houden van nieuwe therapieën en medische hulpmiddelen. Anderzijds is er de vaststelling dat de zorgverstrekkers over een enorme expertise en praktijkervaring beschikken. Dat kan bijdragen tot de ontwikkeling van therapieën en hulpmiddelen door de bedrijven. De relaties tussen industrie en zorgverstrekkers zijn nu al strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes maar Betransparent.be wil nog een stapje verder gaan. Concreet is het de bedoeling financiële interacties tussen bedrijven en zorgverstrekkers en instellingen publiek te maken. Op individuele basis gaat het dan over vergoedingen voor verstrekte diensten, bijdragen in de kosten voor deelname aan wetenschappelijke congressen en schenkingen. Dit alles uiteraard in overeenstemming met de privacy-wetgeving. Meer in het algemeen worden ook bijdragen van de industrie aan O&O bekendgemaakt en verder "al wat om wettelijke redenen niet individueel kan gepubliceerd worden". In een eerste fase zet men in juni 2016 gegevens van Pharma.be over 2015 op het platform. In juni 2007 volgt dan de informatie van Unamec. De gegevens blijven drie jaar publiek raadpleegbaar.