...

Het onderzoek werd uitgevoerd door... een Nederlander van de Rijksuniversiteit van Groningen. Een man van Vietnamese afkomst weliswaar die wel eens wilde weten hoe het nu zit met de opleiding van de Vietnamese apotheker. Steeds meer Vietnamezen richten zich immers tot privéklinieken en private apothekers om advies en het ziet ernaar uit dat de kwaliteit in die privézaken niet voldoet aan de eisen. Tbc Din Hoa Vu nam één bepaalde casus - die van een tbc-patiënt - en trok met de symptoombeschrijving naar 138 apotheken in Hanoi. Tuberculosemiddelen zijn in Vietnam zeer gemakkelijk te verkrijgen want de overheid heeft een programma opgestart, waardoor tuberculostatica gratis en onder toezicht kunnen verkregen worden. Alleen moet er iemand zijn die de symptomen herkent en de patiënt verder helpt. De apotheker dus. Een mysterieshopper ging de apotheken af en alle apotheken krijgen ook een patiënt op papier voorgeschoteld. Slechts 46 procent van de apotheken dachten bij de 'echte' patiënt aan tbc. Bij 55 procent van de papieren patiënt weerhielden de apothekers de diagnose van tbc en verwezen ze de patiënt door naar een tbc-centrum. Twee jaar opleiding De reden van de slechte service ligt volgens Din Hoa Vu aan de laag opgeleide medewerkers die vaak maar twee jaar opleiding achter de rug hebben. Tot nog toe was klinische farmacie zelfs niet eens in het curriculum opgenomen.Pharmaceutisch weekblad