...

In een systematische 'review' analyseerden de Nivel-onderzoekers 35 internationale wetenschappelijke publicaties. Ze gingen na of die verschillen blootlegden tussen het voorschrijven van geneesmiddelen door artsen en door verpleegkundigen. Ze vonden dat het voorschrift van verpleegkundigen de vergelijking met dat van artsen heel goed doorstaat. Er waren geen verschillen in klinische uitkomst tussen beide voorschriften. Op het gebied van kwaliteit van zorg scoorden de vepleegkundigen minsten even goed als artsen. Op het vlak van kwantiteit van de voorgeschreven middelen waren er wel wat verschillen te merken. In steeds meer landen mogen verpleegkundigen, vaak na een bijkomende opleiding, geneesmiddelen voorschrijven. De UK gaat daar het verst in, maar ook in Australië, Canada, Finland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Zweden en de VS hebben verpleegkundigen - veelal een beperkte - voorschrijfbevoegdheid. In Nederland mogen sinds begin 2012 'verpleegkundig specialisten' medicatie voorschrijven. Vanaf februari zouden ook diabetes- en de longverpleegkundigen dat mogen doen De leidend onderzoeker, prof. Anneke Francke, stelt als conclusie: "Onze internationale literatuurstudie laat zien dat bij voorschrijven door verpleegkundigen de zorg soms efficiënter wordt en de gezondheid van patiënten niet wordt geschaad."