...

Tot op heden leverde wetenschappelijk onderzoek geen enkele betrouwbare marker op die als parameter kan dienen. En gecontroleerde studies die eenduidig aantonen dat een bepaalde behandeling klinisch voordeel oplevert, zijn evenmin voorhanden. Gratis exemplaar In zijn laatste boek, Nooit meer moe. CVS ontmaskerd, legt Dr. Maes uit wat volgens hem de oorzaken van ME/CVS zijn én hoe hij mensen met dergelijke klachten behandeld. Bent u geïnteresseerd in wat Dr. Maes te vertellen heeft? Dankzij een samenwerking met Uitgeverij Zorro kunnen wij vijf gratis exemplaren uitdelen, zowel aan tegen- als aan voorstanders. Wie een exemplaar in de bus wil ontvangen, mailt zijn/haar gegevens vóór maandag 1 april naar desiree.de.poot@actuamedica.be