...

Steeds meer komt men tot de vaststelling dat sommige ongewenste bijwerkingen pas bij langduriger gebruik tot uiting komen. Met die driehoek wil men patiënten aansporen om ongewenste bijwerkingen ook meteen te melden. Nieuwe geneesmiddelen die na 2011 op de markt zijn gekomen, moeten deze omgekeerde driehoek sowieso op de bijsluiter zetten. Andere middelen die verplicht worden om gelabeld te worden zijn: biologische geneesmiddelen (vaccins, plasma...), geneesmiddelen waar nog extra onderzoek naar wordt gedaan en geneesmiddelen die slechts onder bepaalde voorwaarden op de markt mochten komen.