...

De AstraZeneca Foundation, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS (F.R.S.-FNRS) hebben de laureaten bekend gemaakt van de AstraZeneca Foundation Awards 2013. Het gaat om de jaarlijkse wetenschappelijke prijzen die uitgereikt werden in de therapeutische domeinen van de Cardiovasculaire Aandoeningen, Infectiologie, Oncologie en Astma & COPD. De laureaten van dit jaar zijn prof. Peter Sinnaeve (KU Leuven), prof. Françoise Van Bambeke (UCL), prof. Jean-Christophe Marine (KU Leuven) en prof. Hamida Hammad (UGent). Zij ontvangen elk 25.000 euro.Een eerste onderzoek is dat van prof. Hamida Hammad (UGent) waarin ze een tool zoekt om na te gaan waar en hoelang na blootstelling aan huisstofmijt de reactie van de allergeen-specifieke Th2 lymfocyten wordt geïnitialiseerd. Ze bekijkt ook welke longcellen de productie van die T-cellen veroorzaken. Een tweede onderzoek is dat van de Leuvense prof. Peter Sinnaeve. Zij ontwikkelden een nieuwe test waarbij de activiteit van bloedcellen in een eenvoudig bloedstaal wordt onderzocht. Dat gebeurt met behulp van een chip. Op die manier hopen de wetenschappers veel sneller aandoeningen zoals vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Een derde bekroonde onderzoek is dat van prof. Van Bambeke over de verschillende overlevingsstrategieën van bacteriën. Dat is belangrijk omdat talrijke bacteriële infecties steeds meer resistent worden tegen antibiotica. Een laatste bekroonde onderzoek richt zich op de behandeling van melanomen. Prof. Marine bestudeert p53, een proteïne die de ontwikkeling van kanker tegengaat. Mutaties komen vaak voor bij de meeste types van kanker, maar zelden bij melanomen. Prof. Marine heeft kunnen aantonen dat de meeste melanomen veel hogere concentraties MDM4 bevatten, een proteïne dat p53 bestrijdt.